• VÅR VISJON

    Norsk Radonforening jobber for å redusere radoneksponering og antall krefttilfeller i Norge.

    Les mer om NRF

Formålet til Norsk Radonforening er å være foreningen for offentlige etater og private bedrifter som jobber med salg av produkter og tjenester relatert til radon. Dette innebærer:

  • Samle medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme bransjen og faginteresser.

  • Være pådriver for å utvikle standarder, anbefaleringer, metoder, fremgangsmåter innenfor radonmålinger, utbedringer, prosjektering og tiltak.

  • Som organisasjon å representere næringen i alle spørsmål ovenfor myndighetene.