Nytt styre i NRF

I forbindelse med valg av nytt styre på årsmøtet den 24. mai 2018 ble følgende valgt:

  • Øyvind Krogstadmo, Friske Rom AS  (Radonkonsult)
  • Per Kristian Hoel, Brødrene Dahl AS
  • Hans Olav Bømark, Isola AS
  • Maria Häggmark, Eurofins AB
  • Owe Svensson, Nordic Waterproofing AS
  • Kai Inge Rasmussen, Radonsikring AS

Det nye styret fikk fullmakt til å konstituere seg selv og på styremøte den 26.juni 2018 ble Øyvind gjenvalgt som leder, Per Kristian ble valgt til nestleder og Hans Olav fikk ansvaret for økonomi. På styret møtet ble det også utpekt prosjektledere for ulike aktiviteter som det vil bli orientert om i eget medlemsinfo.