For sent å starte radonmåling for denne gangen.

Hvis du ikke har målt radon ennå, bør du vente til høsten.

Det anbefales å måle radon over en periode på minst to måneder mellom midten av oktober og midten av april. Hvis man ikke har startet målingene, bør man vente til neste målesesong som begynner i midten av oktober.

Se hva DSA skriver om dette: https://dsa.no/nyheter/for-seint-a-starte-radonmaling-for-denne-gongen