Radon fagkurs 14. september 2023

Bli med på det informative radon fagkurset arrangert av SINTEF i samarbeid med Norsk radonforening og med faglig bidrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet!

Fagkurset gir grunnkunnskap om radon og helsefare, utbredelse av radon, lover og regler, målinger og aktuelle tiltak både i eksisterende og nye bygg. Kurset er tilpasset alle som har behov for en god generell innsikt i radon som fagområde, som f.eks. utførende håndverkere, statlig og kommunale ansatte, arkitekter og rådgivere, entreprenører og byggherre med flere.

Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å utvide din kunnskap og kompetanse innen radonfeltet!

Klikk for å lese mer og melde deg på kurset.