Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 arrangerer i den 7. februar 2019 i Oslo. Tidspunktet er en endringer fra tidligere kotyme (april/mai) bl.a. som en del av å tilpasse regnskapsår med kalenderår.

Innkallingen med nærmere informasjon finner du her.

Vi håper flest mulig har anledning til å delta og ønsker dere hjertelig velkommen.