Radon i utleieboliger

For høye konsentrasjoner av radon i boliger øker risikoen for lungekreft. Som utleier har du ansvar for å legge frem dokumentasjon på at utleieboligen har forsvarlige radonverdier. Radon og helsefare Radon er en radioaktiv gass som kan komme inn i boliger via luftlekkasjer fra byggegrunnen. Gassen er luktfri og usynlig og vil ved for høye […]

Nå haster det å måle radon

Har du tenkt å måle radon i vinter, må du sette i gang før midten av februar. Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober og midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar. Se hva DSA skriver om dette: https://dsa.no/nyheter/for-seint-a-starte-radonmaling-for-denne-gongen

Radon fagkurs

Radon fagkurs 14. februar 2024

Bli med på det informative radon fagkurset arrangert av SINTEF i samarbeid med Norsk radonforening og med faglig bidrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet!