• VÅR VISJON

    Norsk Radonforening jobber for å redusere radoneksponering og antall krefttilfeller i Norge.

    Se vår medlemsoversikt

Hvorfor Norsk radonforening?

Formålet til Norsk Radonforening er å være foreningen for offentlige etater og private bedrifter som jobber med salg av produkter og tjenester relatert til radon. Dette innebærer:

  • Samle medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme bransjen og faginteresser.

  • Være pådriver for å utvikle standarder, anbefaleringer, metoder, fremgangsmåter innenfor radonmålinger, utbedringer, prosjektering og tiltak.

  • Som organisasjon å representere næringen i alle spørsmål ovenfor myndighetene.

Du som kunde

Radonbransjen er en relativt ung bransje men kundeleveransene er av god kvalitet. Vi ønsker allikevel og understreke viktigheten av at du sjekker seriøsiteten hos leverandøren du eventuelt benytter (se tips til til deg). Dette inkluderer spesielt salg av radonmålinger pr. telefon. Det finnes enkelte useriøse aktører som tilbyr tjenester og produkter med slett kvalitet og mange kundeklager.

Norsk radonforening oppfordrer derfor alle, enten du skal måle boligen eller få hjelp til radonreduserende tiltak, om å benytte en leverandør som er medlem av foreningen.

Bli medlem

NRF er en aktiv bransjeforening for bedrifter, organisasjoner og personer som er engasjert og interessert i radon som fagområde, og har dette som en viktig del av sin virksomhet. Les mer og last ned brosjyre.