• VÅR VISJON

    Norsk Radonforening jobber for å redusere radoneksponering og antall krefttilfeller i Norge.

    Se vår medlemsoversikt
Radonkonferansen 2023

Årets radonkonferanse avholdes 7. november.

Merk av denne viktige datoen i kalenderen din og bli med oss for en dag full av innsikt og kunnskap om radon.

Aktuelt

Radonkonferansen 2023

Vi er glade for å kunngjøre datoen for årets radonkonferanse: 7. november.

Merk av denne viktige datoen i kalenderen din og bli med oss for en dag full av innsikt og kunnskap om radon.

For sent å starte radonmåling for denne gangen.

Hvis du ikke har målt radon ennå, bør du vente til høsten. Det…

Nå haster det å måle radon

Har du tenkt å måle radon i vinter, må du sette i gang før…

Informasjon angående telefonsalg av radonmålere

Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger?…

Påmelding Sertifiseringskurs Radon eksisterende bygg

Da er det muligheter og melde seg på Sertifiseringskurs radon…

Radonkonferansen 2022

Radonkonferansen 2022 Thon Hotel Opera, Oslo 20.oktober…

Samarbeidsavtale SINTEF og Norsk Radonforening

SINTEF og Norsk Radonforening (NRF) inngår samarbeid om…

Nytt om kurs og personsertifisering!

19 oktober går siste Radon Fagkurs før vi begynner med sertifiseringskursene.…

Sertifiseringsordning lanseres

Norsk radonforening  lanserer en etterlengtet sertifiseringsløsningen innen radonfeltet. Lanseringen skjer i samarbeid med SINTEF og har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) med som viktig bidragsyter. I praksis blir det 2 ulike sertifiseringer, en for radonsikring av nybygg og en for radontjenester knyttet til eksisterende bygg.

Sertifiseringsordningen vil driftes av SINTEF. Kursvirksomhet og opplæring gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF Community, Norsk Radonforening og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Ordning er planlagt igangsatt med de første kursene på nyåret (2022).

Ny nasjonal radonstrategi

Evalueringen etter 2 perioder med nasjonal radonstrategi er over og det jobbes nå med å forme en ny for kommende periode. NRF har i den forbindelse tatt en prat med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) for å få innblikk i evalueringen som er gjort og tankene rundt arbeidet med den nye strategien.

Videosamtalen mellom Bård Olsen (DSA) og Øyvind (NRF) finner du på https://www.youtube.com/watch?v=2UMBBS0TXis&t=170s

Radonkonferansen 2021

Årets radonkonferanse ble arrangert den 21.oktober i regi av Norsk radonforening. Konferansen er ment å gi alle aktører med interesser i faget radon, enten det er kunder, leverandører, produkter eller tjenester, en faglig møteplass for oppdatering og erfaringsutveksling.

Årets program var godt variert med både interne og eksterne bidragsytere.

Hvorfor Norsk radonforening?

Formålet til Norsk Radonforening er å være foreningen for offentlige etater og private bedrifter som jobber med salg av produkter og tjenester relatert til radon. Dette innebærer:

  • Samle medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme bransjen og faginteresser.

  • Være pådriver for å utvikle standarder, anbefaleringer, metoder, fremgangsmåter innenfor radonmålinger, utbedringer, prosjektering og tiltak.

  • Som organisasjon å representere næringen i alle spørsmål ovenfor myndighetene.

Du som kunde

Radonbransjen er en relativt ung bransje men kundeleveransene er av god kvalitet. Vi ønsker allikevel og understreke viktigheten av at du sjekker seriøsiteten hos leverandøren du eventuelt benytter (se tips til til deg). Dette inkluderer spesielt salg av radonmålinger pr. telefon. Det finnes enkelte useriøse aktører som tilbyr tjenester og produkter med slett kvalitet og mange kundeklager.

Norsk radonforening oppfordrer derfor alle, enten du skal måle boligen eller få hjelp til radonreduserende tiltak, om å benytte en leverandør som er medlem av foreningen.

Bli medlem

NRF er en aktiv bransjeforening for bedrifter, organisasjoner og personer som er engasjert og interessert i radon som fagområde, og har dette som en viktig del av sin virksomhet. Tjenester og produkter som ytes av våre medlemmer skal være basert på kvalitet og kunnskap, og vi skal være en pådriver
for utvikling av metoder og standarder. På denne måten skal våre medlemmer være foretrukne leverandører av produkter og tjenester innen radonområdet.