• VÅR VISJON

    Norsk Radonforening jobber for å redusere radoneksponering og antall krefttilfeller i Norge.

    Se vår medlemsoversikt

Radonkonferansen 21.oktober 2021

Norsk Radonforening inviterer til årets Radonkonferanse 21.10.2021. Her samles myndigheter, kommuner, bedrifter, organisasjoner, leverandører og andre som berøres og er opptatt av radon problematikken.  Radonkonferansen 2021 som arrangeres på Thon Hotel Arena som ligger rett med Norges Varemesse i Lillestrøm. Det betyr at man kan kombinere deltagelse på «Bygg Reis Deg» og radonfaglig påfyll!

Sertifiseringsordning lanseres

Norsk radonforening  lanserer en etterlengtet sertifiseringsløsningen innen radonfeltet. Lanseringen skjer i samarbeid med SINTEF og har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) med som viktig bidragsyter. I praksis blir det 2 ulike sertifiseringer, en for radonsikring av nybygg og en for radontjenester knyttet til eksisterende bygg.

Markedsføringen av kursene starter etter sommeren. Sertifiseringsordningen vil driftes av SINTEF. Kursvirksomhet og opplæring gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF Community, Norsk Radonforening og Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA).

Ny nasjonal radonstrategi

Evalueringen etter 2 perioder med nasjonal radonstrategi er over og det jobbes nå med å forme en ny for kommende periode. NRF har i den forbindelse tatt en prat med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) for å få innblikk i evalueringen som er gjort og tankene rundt arbeidet med den nye strategien.

Videosamtalen mellom Bård Olsen (DSA) og Øyvind (NRF) finner du på https://www.youtube.com/watch?v=2UMBBS0TXis&t=170s

Hvorfor Norsk radonforening?

Formålet til Norsk Radonforening er å være foreningen for offentlige etater og private bedrifter som jobber med salg av produkter og tjenester relatert til radon. Dette innebærer:

  • Samle medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme bransjen og faginteresser.

  • Være pådriver for å utvikle standarder, anbefaleringer, metoder, fremgangsmåter innenfor radonmålinger, utbedringer, prosjektering og tiltak.

  • Som organisasjon å representere næringen i alle spørsmål ovenfor myndighetene.

Du som kunde

Radonbransjen er en relativt ung bransje men kundeleveransene er av god kvalitet. Vi ønsker allikevel og understreke viktigheten av at du sjekker seriøsiteten hos leverandøren du eventuelt benytter (se tips til til deg). Dette inkluderer spesielt salg av radonmålinger pr. telefon. Det finnes enkelte useriøse aktører som tilbyr tjenester og produkter med slett kvalitet og mange kundeklager.

Norsk radonforening oppfordrer derfor alle, enten du skal måle boligen eller få hjelp til radonreduserende tiltak, om å benytte en leverandør som er medlem av foreningen.

Bli medlem

NRF er en aktiv bransjeforening for bedrifter, organisasjoner og personer som er engasjert og interessert i radon som fagområde, og har dette som en viktig del av sin virksomhet. Les mer og last ned brosjyre.