I forbindelse med årsmøtet den 11.mai 2016 ble det valgt nytt styre i Norsk Radonforening. Det nye styret for perioden 2016/2017 består av:

  • Øyvind Krogstadmo, Radonkonsult/Friske Rom AS (Styreleder)
  • Karl Einar Gabrielsen, Radon og Miljø AS (Nestleder)
  • Per Erik Børstad, Radon222 AS
  • Maria Häggmark, MRM
  • Hans Olav Bømark, Isola AS
  • Fredrik Berg, Polyproff Miljøsikring AS

Årets årsmøte ble avviklet i en svært konstruktiv og positiv atmosfære. Basert på årsmøtet ser styret frem mot en videreutvikling av dagens forening med fokus på kompetanseutvikling, informasjon samt fortsette det gode og etablerte samarbeidet med sentrale myndighetsinstanser.