Europeisk radondag.

European Radon Association, ERA, har utsett 7. november som den Internasjonale Radondagen. Denne markeres for første gang i 2015. Bakgrunnen for at denne datoen er valgt er at dette er Marie Curies fødselsdag. Radondagen markeres i flere europeiske land med ulike aktiviteter for å skape bevisthet rundt radon og oppmuntre folk til å måte.

Les mer om Europeisk raodndag på ERA sine nettsider.

Marie Sklodowska-Curie (Bilde: Wikipedia).