INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I NORSK RADONFORENING.

TID:   Tirsdag 23. Mai 2017 KL. 13:00 – 16:00

NB! NYTT STED:  Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, 0164 Oslo

Velg linken høyre for å laste ned innkallelsen.

Det serveres en matbit og legges opp til en uformell drøfting av aktuelle temaer etter at den formelle årsmøtebehandlingen er gjennomført.