Workshop: Radontiltak i boliger

Statens strålevern, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, inviterer til en workshop om tiltak mot radon i boliger. Hensikten med workshopen er å samle representanter for myndigheter, interesseorganisasjoner og bransje for å diskutere utfordringer og foreslå løsninger når det gjelder radontiltak i eksisterende boliger. Målet er å komme fram til en liste over gode og gjennomførbare forslag som kan bidra til å gjøre det enklere for boligeierne å få gjort gode og effektive radontiltak. NRF vil delta med 2 representanter og vil komme tilbake med mer informasjon etter workshopen.

Invitasjonen finner du her.