Internasjonal Radon konferanse i Bergen

Som tidligere annonsert skal DSA arrangere ROOMS-konferanse om radontiltak i Bergen i samarbeid med den Europeiske Radonforeningene (ERA) i September. I tillegg vil ERA holde en halv dags workshop med tittelen Looking ahead: Radon in sustainable, low-energy built environment, og vi vil arrangere en ekskursjon til Kinsarvik. NRF vil bidra på konferansen med foredraget Ensure equal quality and best practice in the Norwegian radon prevention industry. Styrerepresentanter fra NRF vil også være til stede.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til å knytte nasjonale så vel som internasjonale kontakter i bransjen, denne gangen på norsk jord i Bergen.

Mer informasjon og mulighet for å melde seg på finnes på ERAs nettside og på: ROOMS 2022 complete