For sent å starte radonmåling for denne gangen.

Hvis du ikke har målt radon ennå, bør du vente til høsten. Det anbefales å måle radon over en periode på minst to måneder mellom midten av oktober og midten av april. Hvis man ikke har startet målingene, bør man vente til neste målesesong som begynner i midten av oktober. Se hva DSA skriver om […]

Nå haster det å måle radon

Har du tenkt å måle radon i vinter, må du sette i gang før midten av februar. Les saken på DSA sin nettside her: https://dsa.no/nyheter/na-haster-det-a-male-radon Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar. Alle bør […]

Informasjon angående telefonsalg av radonmålere

Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at staten står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke. Les hele saken fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) her: Telefonsalg av radonmålere