Fagkurs radon

Det grunnleggende fagkurset gir deltakeren gode basiskunnskaper om radon, utbredelse, lover og regler, målinger og tiltak.

Fagkurset vil gi deltakerne en grundig introduksjon og gjennomgang av radonproblematikken, myndigheter med relevant lovverk samt målinger og radon tiltak.

Kurset er tilpasset de som har behov for en god og generell innsikt i radon som fagområde. Kurset er godt egnet til f.eks. utførende håndverkere, statlig og kommunalt ansatte, arkitekter og rådgivende, entreprenører og byggherrer med flere som    bør inneha kunnskap rundt radonproblematikken.

Fagkurset vil utover å være åpent for alle som ønsker grunnkunnskap rundt radonfaget, også danne grunnlag for de videregående kurs som skal lede frem til en SINTEF personsertifisering.

Det er for de som ønsker mulighet for å spesialisere seg ved å ta en eller begge videregående sertifiseringskurs som vil bli avholdt både for tiltak i eksisterende bygninger og for tiltak innenfor nybygg.

TID:        9. mai 2022

STED:     SINTEF Community. Børrestueveien 3, Oslo