Oppsummering av Radonkonferansen 2021

Årets radonkonferanse ble arrangert den 21.oktober i regi av Norsk radonforening. Konferansen er ment å gi alle aktører med interesser i faget radon, enten det er kunder, leverandører, produkter eller tjenester, en faglig møteplass for oppdatering og erfaringsutveksling.

Årets program var godt variert med både interne og eksterne bidragsytere. Sentrale temaer som ble berørt var:

  • Radon og helse
  • Nye anbefalinger for plassering av radonsperre
  • Radon og kommuner: Tilsyn med radon i utleieboliger
  • Ny nasjonal radonstrategi
  • Personsertifisering radon

Den årlige radonkonferansen er et viktig arrangement for kunnskapsdeling og Norsk radonforening ønsker å ytterligere videreutvikle konferansen til å bli et naturlige samlingspunkt for alle interessenter.

NRF ønsker å takk alle bidragsyterne for deres innsats og aktuelle foredrag fra konferansen kan lastes ned fra denne siden.

Foredragene

Helse og radon – studier knyttet til radon og helsefare (Bård Olsen, DSA)

Ny nasjonal radonstrategi: Evaluering og videre arbeid (Maria Larsson, DSA)

Nye anbefalinger for plassering av radonsperre (John Einar Thommesen, SINTEF)

Personsertifisering radon (NRF / SINTEF – John Einar Thommesen)

Radon og kommuner: Tilsyn med radon i utleieboliger (Randi Haugen, Miljørettet helsevern – IKS)