Oppsummering av Radonkonferansen 2018

Norsk Radonforening arrangerte årets radonkonferanse 18.oktober i Oslo. Konferansen samlet deltagere fra både kommuner, bedrifter, organisasjoner og ikke minst foreningens egne medlemmer.

Deltagerne fikkk en grundig gjennomgang av bakgrunn for Strålevernets anbefaleringer mht. måling av radon. Også mer spesifikke temaer som stråling fra radon på arbeidsplasser under jord (gjennomgang av ny veiledning), gjennomgang av “Tek17” (oppdateringer) samt nye anvisninger ved radonsikring av bygninger ble presentert av relevante myndighetsinstanser. Vi fikk også påfyll og oppdateringer om hva som rører seg innefor temaet nedover i Europa. Foreningen selv skisserte plan for etablering av formell kompetanseheving herunder sertifisering.

Vi takker alle foredragsholder og deltagere for å sette en fin ramme på et arrangement som har som mål å være en viktig årlig møtesplass for informasjonsutveksling og komeptanseheving for alle som er involvert i teamet.

Vel møtt til neste år.

Utvalgte foredrag fra Radonkonferansen 2018

Arbeidsplasser under jord (Arb.tilsynet/Statens strålevern).

“Tek17” – nye oppdateringer (DIBK).

Radonsikring – nye anvisninger (Sintef).

ERA Radon week (Statens strålevern).