Kommunene får hjelp til å føre tilsyn med radon

Strålevernet og Helsedirektoratet har laget en veileder som skal bidra til at kommunene fører mest mulig like tilsyn med radonnivåene i skoler, barnehager og utleieboliger.

Les mer og last ned veilederen!

1 reply

Comments are closed.