Velkommen til Radonkonferansen 2018

Vi har gleden av å invitere til årets viktigste samling for kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som er involvert i radon som fagområde. NRF representerer en bransje som er i stadig utvikling hvor forskrifter, lover og regelverk setter strenge krav til grenseverdier, målinger og tiltak både for nye og eksisterende bygg. Radonkonferansen er en sentral arena for oppdatering av hva som skjer innenfor området, og gir mulighet for nyttig erfaringsutveksling og faglig påfyll gjennom interessante og informative foredrag. Målgruppen for Radonkonferansen er alle som berøres av radonbaserte tjenester, enten det er leverandører, kunder, premissgivere eller andre relevante aktører.

Tid:     Torsdag 18. oktober 2018 kl. 09.30 – 14.30

Sted:  Radisson Blu Hotel Alna, Tevlingveien 21, 1081 Oslo

Invitasjon inkludert årets program finner du her.