Nytt styre i NRF

Etter årsmøtet den 7. februar 2019 består det nye styret av følgende personer:

  • Øyvind Krogstadmo, Friske Rom AS  (Radonkonsult)
  • Karl Nilsson, Radonova
  • Hans Olav Bømark, Isola AS
  • Owe Svensson, Nordic Waterproofing AS
  • Kai Inge Rasmussen, Radonsikring AS

Det nye styret fikk fullmakt til å konstituere seg selv og på påfølgende styremøte samme dag ble Øyvind gjenvalgt som leder og Hans Olav fikk ansvaret for økonomi. Det nye styret ser frem til et fruktbart år for foreningen og vil orientere medlemmer, myndigheter og andre om pågående prosjekter gjennom medlems-info og øvrig markedsføring og informasjon.