Radondagen 2019 (Sverige)

14. mars arrangerte Svensk radonforening Radondagen 2019 i Stockholm. NRF var representert sammen med flere av våre norske medlemsbedrifter. Med over 100 deltagere, flere leverandør-stands og et godt sammensatt program, må arrangementet karakteriseres som svært vellykket. Vi håper og tror vår egen Radonkonferanse (17. oktober 2019) blir like vellykket.

Under finner du et utvalg av foredragene som ble presentert.


Velkommen til radondagen (SRF)

Personsertifisering (RISE)

Radon og helse (SSM)

Miljømerking og radon (Svanen)

Radon på arbeidplasser (SSM)

Radon på arbeidplasser (Arbeidsmiljøverket)

Presentasjon av ERA (Radonova)