NRF årsmøte 2020

Hei alle NRF’ere og godt nyttår!

2020 blir et travelt år i Norsk radonforening med flere viktige prosjekter som skal gjennomføres.

Det første arrangementet vil bli årsmøtet som i år gjennomføres torsdag 13.februar 2020.

Under finner du link til formell innkalling og vi minner fristen for å sende inn saker til behandling som er satt til 15. januar 2020.

Om du har lyst til å bidra med en styreinnsats i kommende periode eller har tips om gode kandidater, oppfordres du til å ta kontakt med valgkomiteen.


Innkalling til NRF årsmøte 2020

2. gangs innkalling til NRF årsmøte 2020

Sak 1 til behandling: Oppdaterte vedtekter

Sak 2 til behandling: Standard for god kvalitet