Radon fagkurs 14. Februar 2024

Bli med på det informative radon fagkurset arrangert av SINTEF i samarbeid med Norsk Radonforening, med faglig bidrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet!

Fagkurset gir grunnkunnskap om radon og helsefare, utbredelsen av radon, lover og regler, målinger og aktuelle tiltak både i eksisterende og nye bygg. Kurset er tilpasset alle som har behov for en god generell innsikt i radon som fagområde, som for eksempel utførende håndverkere, statlige og kommunale ansatte, arkitekter og rådgivere, entreprenører og byggherrer med flere.

 Nytt i år er at du også har muligheten til å delta digitalt! Vi ønsker å gjøre kurset tilgjengelig for alle, uavhengig av geografisk plassering. Dette gir en unik mulighet til å utvide din kunnskap og kompetanse innen radonfeltet, selv om du ikke kan være fysisk til stede.

Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å utvide din kunnskap og kompetanse innen radonfeltet!

Klikk for å lese mer og melde deg på kurset.