Nå haster det å måle radon

Har du tenkt å måle radon i vinter, må du sette i gang før midten av februar.

Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober og midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar.

Se hva DSA skriver om dette: https://dsa.no/nyheter/for-seint-a-starte-radonmaling-for-denne-gongen