Entries by Espen Nygård

Nå haster det å måle radon

Har du tenkt å måle radon i vinter, må du sette i gang før midten av februar. Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober og midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar. Se hva DSA skriver om dette: https://dsa.no/nyheter/for-seint-a-starte-radonmaling-for-denne-gongen

Landsomfattende svindel! – nå advarer Norsk Radonforening

Den siste tiden har det foregått omfattende radonmåling-svindel i en rekke kommuner, hvor et "Firma" lyver systematisk om pålegg fra kommunene. Nå ber Norsk Radonforening innbyggere i alle norske kommuner om å være på vakt.

Flere kommuner har de siste par månedene gått ut og varslet innbyggere om pågående radonmåling-svindel. “Firmaet” utgir seg for å drive med radonmåling i samarbeid med kommunene, hvor svindlerne skaffer oppdrag på falske premisser med villedende markedsføring.

– Svindelforsøkene foregår ved at telefonselgere fra “Firmaet” ringer huseiere og forteller at de er pålagt av kommunen til å utføre radonmålinger. “Firmaet” oppgir falsk informasjon om at kommunen betaler 80 % av kostnadene ved radonmålingen. Kommuner vil aldri pålegge sine innbyggere å utføre radonmålinger, med mindre man er utleier, sier Kai Inge Rasmussen, styreleder i Norsk Radonforening. 

Radonmålinger utført av seriøse aktører koster vanligvis et sted mellom 300-700 kr, vi ser at “Firmaets” radonmålinger koster huseierne godt over 2000 kr. – forsetter Rasmussen.

– Vi har inntrykk av at “Firmaet” ofte sikter seg inn på eldre mennesker. Eldre er en sårbar gruppe som dessverre ofte opplever å bli utsatt for svindel. Svindelsaker som omfatter et så alvorlig tema, kan alle la seg lure av, så det er viktig å være på vakt, sier Rasmussen.  

Forbrukerrådet kjenner til saken, og har selv mottatt et par henvendelser fra innbyggere som mistenker svindel.

– Vi hører om folk som blir oppringt av et firma som hevder å representere kommunen, og som prøver å selge radonmåling til huseiere. Statens Strålevern har blitt nevnt i samme setning som kommunen, uten at sammenhengen var helt tydelig. Forbrukerrådets råd er å ikke kjøpe denne type tjenester over telefon. Legg på dersom selgeren opptrer på en uprofesjonell måte, eller forsøker å skremme deg til å takke ja til denne type tilbud. Proffe firma opptrer ikke slik, sier Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Iversen opplyser om at villedende informasjon som dette er forbudt etter markedsføringsloven, og kan resultere i bøter fra Forbrukertilsynet.

Norsk Radonforening tar avstand fra useriøse aktører

– Vi vil gjøre huseiere oppmerksomme på at det er useriøse aktører som opptrer på denne måten. Det skremmer oss i Norsk Radonforening. Vi jobber for å ha høy grad av seriøsitet i bransjen, forteller Rasmussen.

Proffe aktører blir sertifisert

For å bedre profesjonaliteten i bransjen, jobber Norsk Radonforening i samarbeid med SINTEF og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet med en ordning for personsertifisering av bransjefolk som tilbyr radontjenester.

–  Ordningen legger opp til at bransjefolk kan bli sertifisert ved å gjennomføre et radon grunnkurs etterfulgt av et sertifiseringskurs – enten for tiltak i eksisterende eller nye bygg. På Norsk Radonforening og SINTEFs hjemmesider vil det stå en liste over hvem som er sertifiserte. Denne listen kan man også bruke til å dobbeltsjekke de man blir oppringt av, sier Rasmussen.

Norsk Radonforening sine hjemmesider kan folk få faglig informasjon om radon, radonmåling og lese mer om sertifiseringsordningen. Her finner man også en oversikt over foreningsens medlemsbedrifter som utfører radonmålinger i privatboliger.

Hva er radongass?

Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som finnes i berggrunnen og i jordskorpen. Radon øker sjansen for lungekreft når den blir konsentrert i varm inneluft. Det er størst risiko for lungekreft blant røykere.

Hva er radonmåling?

Radonmålinger utføres for å finne ut radonnivået inne i hus. Alle med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, anbefales å utføre radonmåling. Det er kun krav for utleiere å måle radon. Radonmålinger er den eneste metoden for å finne ut hva radonverdien er i ditt hus. Målinger kan enkelt gjøres av huseier selv, og skal gjøres over en lengre periode på minst to måneder mellom oktober-mars.

Hva er for høye radonverdier?

Du bør gjøre tiltak for å redusere radonnivået, hvis du har målt til nivåer over 100 Bq/m3. Radonnivået bør aldri overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Du kan installere radonmembran og sperre som tiltak for å få ned radonnivået.

Dette er Norsk Radonforening

Norsk Radonforening er en bransjeorganisasjon som samler medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme kunnskap og faginteresser innen fagområde radon. Foreningen representerer bransjen i alle spørsmål ovenfor myndighetene samt med offentlige etater og andre bransjeorganisasjoner.

Nå haster det å måle radon

Har du tenkt å måle radon i vinter, må du sette i gang før midten av februar. Les saken på DSA sin nettside her: https://dsa.no/nyheter/na-haster-det-a-male-radon Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar. Alle bør […]

Informasjon angående telefonsalg av radonmålere

Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at staten står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke. Les hele saken fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) her: Telefonsalg av radonmålere

Radonkonferansen 2022

Radonkonferansen 2022 Thon Hotel Opera, Oslo 20.oktober 2022   Norsk Radonforening (NRF) inviterer til årets viktigste samling for kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som er involvert i radon som fagområde. Radonkonferansen gir mulighet for nyttig erfaringsutveksling og faglig påfyll gjennom interessante og informative foredrag. Praktisk informasjon: Påmelding via e-post til post@radonforeningen.no eller tlf. 970 72 […]

Samarbeidsavtale SINTEF og Norsk Radonforening

SINTEF og Norsk Radonforening (NRF) inngår samarbeid om personsertifisering av radontjenester. Ordningen iverksettes for å heve fagkompetansen innenfor radonfaget og synliggjøre for markedet hvilke kvalifikasjoner tilbydere av denne type tjenester innehar. Tilbud om å bli personsertifisert starter allerede i høst med sertifiseringskurs både innenfor eksisterende og nye bygg. Samarbeidsavtalen mellom SINTEF og NRF ble nylig […]

ROOMS 2022 – ERA og DSA

DSA skal arrangere konferanse om radontiltak i Bergen i samarbeid med den europeiske radonforeningen (ERA) til høsten. I forbindelse med konferansen vil ERA også arrangere en workshop og sin generalforsamling, og i forlengelsen av konferansen vil det bli arrangert en ekskursjon til Kinsarvik, som er spesielt radonutsatt. NGU vil vise oss rundt i området og […]