Radonkonferansen 2022

Radonkonferansen 2022
Thon Hotel Opera, Oslo
20.oktober 2022

 

Norsk Radonforening (NRF) inviterer til årets viktigste samling for kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som er involvert i radon som fagområde. Radonkonferansen gir mulighet for nyttig erfaringsutveksling og faglig påfyll gjennom interessante og informative foredrag.

Praktisk informasjon:
Påmelding via e-post til post@radonforeningen.no eller tlf. 970 72 366

Medlemmer: Kr. 900,-
Ikke-medlemmer: Kr. 1600,-

Stand-leie Medlem: kr. 4000,-
Ikke-medlemmer: 8000,-

Lunch inkludert.

Påmeldingsfrist: 15.10.2022

Maks. 60 plasser

Se programmet her:  Invitasjon Radonkonferansen 2022

Samarbeidsavtale SINTEF og Norsk Radonforening

Både styreformann i NRF Kai Inge Rasmussen og Trond Simonsen Forskningssjef ved SINTEF ser nå frem til at personsertifisering av radontjenester blir iverksatt.

SINTEF og Norsk Radonforening (NRF) inngår samarbeid om personsertifisering av radontjenester. Ordningen iverksettes for å heve fagkompetansen innenfor radonfaget og synliggjøre for markedet hvilke kvalifikasjoner tilbydere av denne type tjenester innehar. Tilbud om å bli personsertifisert starter allerede i høst med sertifiseringskurs både innenfor eksisterende og nye bygg.

Samarbeidsavtalen mellom SINTEF og NRF ble nylig underskrevet etter at de to aktørene i lengere tid har arbeidet med retningslinjer, kompetansekrav, kursmateriell og organisering av kurs og eksamen for ordningen.

-«Det har vært en god prosess og et godt samarbeid med SINTEF hele veien forteller styreformann Kai Inge Rasmussen i NRF. For oss og våre medlemmer er dette et viktig skritt i arbeidet med å heve og dokumentere nødvendig fagkompetanse innenfor radonbransjen. Nå er endelig ordningen på plass og sertifiseringskurs vil bli avholdt allerede i november i år.»

For å delta på disse kreves det først et fagkurs som gir basiskunnskap. Det er allerede avholdt to slike dagskurs og et tredje vil bli avhold hos SINTEF i Oslo 19. oktober i forkant av sertifiseringskursene.

-«Vi har opplevd svært stor interesse for ordningen både blant våre medlemmer og andre, og regner med at sertifiseringskursene fort vil bli fulltegnet når de i løpet av kort tid blir lagt ut for påmelding avslutter NRF formannen entusiastisk».

Les mer på https://www.sintef.no/arrangementer-og-kurs/ eller www.radonforeningen.no

Nytt om kurs og personsertifisering!

19 oktober går siste Radon Fagkurs før vi begynner med sertifiseringskursene. Viktig å informere om at hvis det er noen som ønsker å sertifisere seg på de kommende kursene, er fagkurset obligatorisk og det vil ikke blir arrangert noen nye fagkurs i år.

Link til påmelding av Radon Fagkurs: https://emaileditor.provisoevent.no/web-site/2ff5a507-0289-4595-8f1f-192f90dfa99d/pages

 

  • Radon Sertifiseringskurs eksisterende bygg – 2. november 2022
  • Radon Sertifiseringskurs nybygg – 16. november

Kursene avholdes som dagskurs hos SINTEF i Oslo. Link til påmelding kommer snart!

Husk å hold av 20. oktober til Radonkonferansen 2022, årets happening!

Internasjonal Radon konferanse i Bergen

Som tidligere annonsert skal DSA arrangere ROOMS-konferanse om radontiltak i Bergen i samarbeid med den Europeiske Radonforeningene (ERA) i September. I tillegg vil ERA holde en halv dags workshop med tittelen Looking ahead: Radon in sustainable, low-energy built environment, og vi vil arrangere en ekskursjon til Kinsarvik. NRF vil bidra på konferansen med foredraget Ensure equal quality and best practice in the Norwegian radon prevention industry. Styrerepresentanter fra NRF vil også være til stede.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til å knytte nasjonale så vel som internasjonale kontakter i bransjen, denne gangen på norsk jord i Bergen.

Mer informasjon og mulighet for å melde seg på finnes på ERAs nettside og på: ROOMS 2022 complete