Vi er glade for å kunngjøre datoen for årets radonkonferanse: 7. november.

Merk av denne viktige datoen i kalenderen din og bli med oss for en dag full av innsikt og kunnskap om radon.

Landsomfattende svindel! – nå advarer Norsk Radonforening

Den siste tiden har det foregått omfattende radonmåling-svindel i en rekke kommuner, hvor et "Firma" lyver systematisk om pålegg fra kommunene. Nå ber Norsk Radonforening innbyggere i alle norske kommuner om å være på vakt.

Flere kommuner har de siste par månedene gått ut og varslet innbyggere om pågående radonmåling-svindel. «Firmaet» utgir seg for å drive med radonmåling i samarbeid med kommunene, hvor svindlerne skaffer oppdrag på falske premisser med villedende markedsføring.

– Svindelforsøkene foregår ved at telefonselgere fra «Firmaet» ringer huseiere og forteller at de er pålagt av kommunen til å utføre radonmålinger. «Firmaet» oppgir falsk informasjon om at kommunen betaler 80 % av kostnadene ved radonmålingen. Kommuner vil aldri pålegge sine innbyggere å utføre radonmålinger, med mindre man er utleier, sier Kai Inge Rasmussen, styreleder i Norsk Radonforening. 

Radonmålinger utført av seriøse aktører koster vanligvis et sted mellom 300-700 kr, vi ser at «Firmaets» radonmålinger koster huseierne godt over 2000 kr. – forsetter Rasmussen.

– Vi har inntrykk av at «Firmaet» ofte sikter seg inn på eldre mennesker. Eldre er en sårbar gruppe som dessverre ofte opplever å bli utsatt for svindel. Svindelsaker som omfatter et så alvorlig tema, kan alle la seg lure av, så det er viktig å være på vakt, sier Rasmussen.  

Forbrukerrådet kjenner til saken, og har selv mottatt et par henvendelser fra innbyggere som mistenker svindel.

– Vi hører om folk som blir oppringt av et firma som hevder å representere kommunen, og som prøver å selge radonmåling til huseiere. Statens Strålevern har blitt nevnt i samme setning som kommunen, uten at sammenhengen var helt tydelig. Forbrukerrådets råd er å ikke kjøpe denne type tjenester over telefon. Legg på dersom selgeren opptrer på en uprofesjonell måte, eller forsøker å skremme deg til å takke ja til denne type tilbud. Proffe firma opptrer ikke slik, sier Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Iversen opplyser om at villedende informasjon som dette er forbudt etter markedsføringsloven, og kan resultere i bøter fra Forbrukertilsynet.

Norsk Radonforening tar avstand fra useriøse aktører

– Vi vil gjøre huseiere oppmerksomme på at det er useriøse aktører som opptrer på denne måten. Det skremmer oss i Norsk Radonforening. Vi jobber for å ha høy grad av seriøsitet i bransjen, forteller Rasmussen.

Proffe aktører blir sertifisert

For å bedre profesjonaliteten i bransjen, jobber Norsk Radonforening i samarbeid med SINTEF og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet med en ordning for personsertifisering av bransjefolk som tilbyr radontjenester.

–  Ordningen legger opp til at bransjefolk kan bli sertifisert ved å gjennomføre et radon grunnkurs etterfulgt av et sertifiseringskurs – enten for tiltak i eksisterende eller nye bygg. På Norsk Radonforening og SINTEFs hjemmesider vil det stå en liste over hvem som er sertifiserte. Denne listen kan man også bruke til å dobbeltsjekke de man blir oppringt av, sier Rasmussen.

Norsk Radonforening sine hjemmesider kan folk få faglig informasjon om radon, radonmåling og lese mer om sertifiseringsordningen. Her finner man også en oversikt over foreningsens medlemsbedrifter som utfører radonmålinger i privatboliger.

Hva er radongass?

Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som finnes i berggrunnen og i jordskorpen. Radon øker sjansen for lungekreft når den blir konsentrert i varm inneluft. Det er størst risiko for lungekreft blant røykere.

Hva er radonmåling?

Radonmålinger utføres for å finne ut radonnivået inne i hus. Alle med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, anbefales å utføre radonmåling. Det er kun krav for utleiere å måle radon. Radonmålinger er den eneste metoden for å finne ut hva radonverdien er i ditt hus. Målinger kan enkelt gjøres av huseier selv, og skal gjøres over en lengre periode på minst to måneder mellom oktober-mars.

Hva er for høye radonverdier?

Du bør gjøre tiltak for å redusere radonnivået, hvis du har målt til nivåer over 100 Bq/m3. Radonnivået bør aldri overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Du kan installere radonmembran og sperre som tiltak for å få ned radonnivået.

Dette er Norsk Radonforening

Norsk Radonforening er en bransjeorganisasjon som samler medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme kunnskap og faginteresser innen fagområde radon. Foreningen representerer bransjen i alle spørsmål ovenfor myndighetene samt med offentlige etater og andre bransjeorganisasjoner.

For sent å starte radonmåling for denne gangen.

Hvis du ikke har målt radon ennå, bør du vente til høsten.

Det anbefales å måle radon over en periode på minst to måneder mellom midten av oktober og midten av april. Hvis man ikke har startet målingene, bør man vente til neste målesesong som begynner i midten av oktober.

Se hva DSA skriver om dette: https://dsa.no/nyheter/for-seint-a-starte-radonmaling-for-denne-gongen

Nå haster det å måle radon

Har du tenkt å måle radon i vinter, må du sette i gang før midten av februar.

Les saken på DSA sin nettside her: https://dsa.no/nyheter/na-haster-det-a-male-radon

Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. En radonmåling bør derfor ikke settes i gang senere enn midten av februar.

Alle bør måle

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Omtrent hele Norge er utsatt, og du kan finne for høye radonnivåer i boliger nesten hvor som helst. Den eneste måten du kan finne ut om din bolig har et radonproblem på, er ved å måle. DSA anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle radon.

Du tar selv kontakt med et firma

Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger: Slik måler du radon. Undersøk gjerne med flere for å sammenligne blant annet pris. To sporfilmer koster vanligvis mellom 400-600 kroner, men prisene varierer. Noen steder kan du kjøpe radonmålinger gjennom kommunen. Undersøk dette med din kommune. Informasjon om radonmålinger finnes også på nettsiden til bransjeorganisasjonen Norsk Radonforening. Her finner du blant annet en oversikt over deres medlemmer.

Du kan også måle radon med et elektronisk måleapparat. Fremgangsmåten for å måle med et slikt apparat er den samme som for sporfilmmålinger.

Ikke la deg skremme fra å måle radon

Noen få firmaer driver med telefonsalg av radonmålinger, og du kan ha blitt oppringt. Prisen på målingene er ofte høy, og det hender at selgerne gir uriktig informasjon. Noen ganger har selgerne også gitt inntrykk av at de ringer på oppdrag av blant andre staten. Dette stemmer aldri. DSA selger ikke radonmålinger i inneluft over telefon. Vi tilbyr fra tid til annen radonmålinger i forbindelse med kartlegginger. Da blir alltid de berørte informert skriftlig, og deltagelse i slike kartlegginger er alltid gratis.

Ikke la en slik opplevelse hindre deg fra å måle radon hjemme. Det finnes mange seriøse firmaer. DSA anbefaler alle å måle radon, og når du selv tar kontakt med ulike firmaer, kan du velge den beste løsningen.

Radon i utleieboliger

Utleiere plikter å måle radon. Leier du ut en bolig, må du dokumentere radonnivået og gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.

Gode og effektive tiltak mot radon

Dersom radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, finnes det hjelp å få. Her kan du lese om hvordan denne familien løste sitt radonproblem.

Informasjon angående telefonsalg av radonmålere

Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at staten står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke.

Les hele saken fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) her: Telefonsalg av radonmålere

Påmelding Sertifiseringskurs Radon eksisterende bygg

Da er det muligheter og melde seg på Sertifiseringskurs radon eksisterende bygg. Datoen er som tidligere nevnt satt til 2. november. Som medlem i Norsk Radonforening har dere selvfølgelig rabatt på sertifiserings kursene. Mer informasjon om kurset finner dere inne på lenken. Meld dere på her:
https://www.sintef.no/arrangementer-og-kurs/arkiv/2022/sertifiseringskurs-for-radon-i-eksisterende-bygg/

Vi vil bare minne på om at siste mulighet for fagkurset i år er 19. oktober. For de av dere som ikke har tatt det, må dere ha det for å kunne gå videre til sertifisering.
Påmelding fagkurs:

https://emaileditor.provisoevent.no/web-site/2ff5a507-0289-4595-8f1f-192f90dfa99d/pages

 

 

Radonkonferansen 2022

Radonkonferansen 2022
Thon Hotel Opera, Oslo
20.oktober 2022

 

Norsk Radonforening (NRF) inviterer til årets viktigste samling for kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som er involvert i radon som fagområde. Radonkonferansen gir mulighet for nyttig erfaringsutveksling og faglig påfyll gjennom interessante og informative foredrag.

Praktisk informasjon:
Påmelding via e-post til post@radonforeningen.no eller tlf. 970 72 366

Medlemmer: Kr. 900,-
Ikke-medlemmer: Kr. 1600,-

Stand-leie Medlem: kr. 4000,-
Ikke-medlemmer: 8000,-

Lunch inkludert.

Påmeldingsfrist: 15.10.2022

Maks. 60 plasser

Se programmet her:  Invitasjon Radonkonferansen 2022

Samarbeidsavtale SINTEF og Norsk Radonforening

Både styreformann i NRF Kai Inge Rasmussen og Trond Simonsen Forskningssjef ved SINTEF ser nå frem til at personsertifisering av radontjenester blir iverksatt.

SINTEF og Norsk Radonforening (NRF) inngår samarbeid om personsertifisering av radontjenester. Ordningen iverksettes for å heve fagkompetansen innenfor radonfaget og synliggjøre for markedet hvilke kvalifikasjoner tilbydere av denne type tjenester innehar. Tilbud om å bli personsertifisert starter allerede i høst med sertifiseringskurs både innenfor eksisterende og nye bygg.

Samarbeidsavtalen mellom SINTEF og NRF ble nylig underskrevet etter at de to aktørene i lengere tid har arbeidet med retningslinjer, kompetansekrav, kursmateriell og organisering av kurs og eksamen for ordningen.

-«Det har vært en god prosess og et godt samarbeid med SINTEF hele veien forteller styreformann Kai Inge Rasmussen i NRF. For oss og våre medlemmer er dette et viktig skritt i arbeidet med å heve og dokumentere nødvendig fagkompetanse innenfor radonbransjen. Nå er endelig ordningen på plass og sertifiseringskurs vil bli avholdt allerede i november i år.»

For å delta på disse kreves det først et fagkurs som gir basiskunnskap. Det er allerede avholdt to slike dagskurs og et tredje vil bli avhold hos SINTEF i Oslo 19. oktober i forkant av sertifiseringskursene.

-«Vi har opplevd svært stor interesse for ordningen både blant våre medlemmer og andre, og regner med at sertifiseringskursene fort vil bli fulltegnet når de i løpet av kort tid blir lagt ut for påmelding avslutter NRF formannen entusiastisk».

Les mer på https://www.sintef.no/arrangementer-og-kurs/ eller www.radonforeningen.no

Nytt om kurs og personsertifisering!

19 oktober går siste Radon Fagkurs før vi begynner med sertifiseringskursene. Viktig å informere om at hvis det er noen som ønsker å sertifisere seg på de kommende kursene, er fagkurset obligatorisk og det vil ikke blir arrangert noen nye fagkurs i år.

Link til påmelding av Radon Fagkurs: https://emaileditor.provisoevent.no/web-site/2ff5a507-0289-4595-8f1f-192f90dfa99d/pages

 

  • Radon Sertifiseringskurs eksisterende bygg – 2. november 2022
  • Radon Sertifiseringskurs nybygg – 16. november

Kursene avholdes som dagskurs hos SINTEF i Oslo. Link til påmelding kommer snart!

Husk å hold av 20. oktober til Radonkonferansen 2022, årets happening!

Internasjonal Radon konferanse i Bergen

Som tidligere annonsert skal DSA arrangere ROOMS-konferanse om radontiltak i Bergen i samarbeid med den Europeiske Radonforeningene (ERA) i September. I tillegg vil ERA holde en halv dags workshop med tittelen Looking ahead: Radon in sustainable, low-energy built environment, og vi vil arrangere en ekskursjon til Kinsarvik. NRF vil bidra på konferansen med foredraget Ensure equal quality and best practice in the Norwegian radon prevention industry. Styrerepresentanter fra NRF vil også være til stede.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til å knytte nasjonale så vel som internasjonale kontakter i bransjen, denne gangen på norsk jord i Bergen.

Mer informasjon og mulighet for å melde seg på finnes på ERAs nettside og på: ROOMS 2022 complete